Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
– нормативні:
1. Українська словесність.
2. Українська мова як іноземна.
3. Російська мова як іноземна.
4. Українська мова та література для слухачів відділення довузівської підготовки.
– вибіркові:
1. Культура наукової мови.
2. Мовна модель сучасного інформаційного простору.