Історія кафедри

У 1961 році в КІНГу було створено кафедру російської мови, першим завідувачем якої був кандидат філологічних наук І. І. Ярмак.

За час існування кафедри як підрозділу, який допомагав іноземним студентам засвоювати російську мову як мову навчання, нею завідували кандидати філологічних наук Шишлова Валентина Степанівна, Ковальова Кіра Всеволодівна, Посталовська Ніна Степанівна, кандидат педагогічних наук Жученко Галина Олексіївна.

У зв’язку з процесами національної відбудови в українському суспільстві, з розширенням функційного статусу української мови в університеті введено нову дисципліну «Українська мова» і кафедру перейменовано на кафедру української та російської мов (1989 рік). Її очолила доктор філологічних наук, професор Я. В. Януш. Із впровадженням дисципліни гуманітарного циклу «Українська література» з 2000 року в КНЕУ функціонує кафедра української мови та літератури. З 2003 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Л. С. Козловська.