Науково-дослідницька робота

Кафедра працює над комплексною темою “Вивчення лексики та фразеології на заняттях з української та російської мов”, над укладанням професійних словників для студентів різних факультетів, дослідженням мови художніх творів та ін.

Викладачі кафедри у своїх дисертаційних роботах досліджують проблеми становлення, нормалізації та кодифікації української економічної термінології за профілем нашого університету.

Кафедра підтримує зв’язки з кафедрами інших вищих навчальних закладів, зокрема, кафедрою української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», з Інститутом української мови НАНУ, групою термінології (керівник – канд. філол. наук, провід. наук. співроб. Л. О. Симоненко). Спільно з Інститутом української мови НАН України кафедра раз на два роки проводить Всеукраїнську наукову конференцію «Українська термінологія і сучасність».