Сучасні технології у навчанні

Підготовка сучасного фахівця-економіста навряд чи обмежується лише “переливанням” певної суми знань у голови студентів. Це давно вже стало аксіомою. Саме тому кафедра української мови та літератури намагається максимально наблизити процес навчання до умов майбутньої професійної діяльності випускників КНЕУ. Крім подготовки грамотних, ерудованих, національно свідомих фахівців, не менш актуальним стає розкриття і розвиток їх творчого потенціалу, вміння володіти не тільки ручкою, а й пером.