Адрес-студія на тему: “Українська мова як державна в сучасній Україні”

В адрес-студії, присвяченій “вічно актуальному” мовному питанню взяли участь студенти І курсу юридичного та факультету міжнародної економіки та менеджменту, юридичний факультет різних форм навчання (стаціонар, вечірня – всього приблизно 500 студентів). Вона проходила у декілька етапів, що дало можливість побудувати своєрідну мозаїчну картину щодо поглядів студентів-першокурсників на актуальніші моменти сучасної мовної політики в Україні, стан української мови в різних регіонах нашої держави тощо. Організатори адрес-студії не обмежувались лише констатацію окремих явищ і процесів, а намагались визначити позицію студентів щодо мовної ситуації в Україні на двох рівнях: де-юре та де-факто.
Кафедрою укр. мови та літератури було запропоновано виконати такі види завдань:
І етап – взяти участь в анкетуванні (“Анкета-1” пов”язана із шляхами реалізації статусу укр. мови як державної в сучасній Україні, “Анкета-2” – варіант мовного засобу спілкування в сучасній Україні та ставлення до нього студентів КНЕУ (літературна українська мова, літературна російська мова, суржик, мат тощо), що давало можливість з’ясувати реальну картину комунікації, виявити пріоритети у виборі тих чи інших засобів спілкування).