Загальна інформація

Загальна інформація

До складу кафедри входить 2 секції:
1. Секція української мови та літератури.
2. Секція російської та української мов як іноземних.

Українська словесність — мовно-літературний курс, завданням якого є формування високої мовної компетенції в науковому спілкуванні, що інтегрує національний, культурний, психологічний компоненти. Засвоєння норм літературної мови в процесі аналізу різностильових текстів (художнього й наукового стилів) і творення власних текстів сприятиме підвищенню загальномовної культури особистості.

Українська та російська мови як іноземні. Основним завданням навчальних курсів є передусім підвищення загальноосвітнього рівня студентів, загальної мовленнєвої культури, що включає їхнє знайомство з історією України, її культурою та літературою, а також виховує у них почуття поваги та шанобливого ставлення до України, її народу, його мови та культури. З цією метою проводиться лінгвокраєзнавча робота, ознайомлення студентів з визначними пам’ятками України, музеями, театрами тощо.